Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία εξωδικαστικής και (ίσως) δικαστικής  ρύθμισης τραπεζικών δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων (εταιριών) σε όλη την Ελλάδα. Απευθυνόμαστε στα κεντρικά των τραπεζών και όχι στα καταστήματα για να έχουμε γρήγορα και άμεσα θετικά αποτελέσματα.

Τα δάνεια αφορούν κάρτες,καταναλωτικά,στεγαστικά και επιχειρηματικά ασχέτως ποσού, χρήσης, καθυστέρησης και αριθμό δανείων. Το κόστος παροχής υπηρεσιών μας δεν προκύπτει με βάσει τον αριθμό δανείων ή του συνολικού ποσού σε καθυστέρηση. Έχει να κάνει με τη κατηγορία δανείων (πχ. καταναλωτικά, στεγαστικά κτλ.) και με τους αφμ αριθμούς στη κάθε κατηγορία. 

Ενδεικτικά: άτομο με οφειλές σε μια πιστωτική κάρτα, ένα καταναλωτικό δάνειο και στεγαστικό όπου εκεί υπάρχει εγγυητής. Οι κατηγορίες δανείων εδώ είναι δυο (καταναλωτικά - πιστ.κάρτες και στεγαστικό). Τα αφμ είναι δύο: αυτό του οφειλέτη και αυτό του εγγυητή. Άρα κόστος παροχής υπηρεσιών είναι: 1) 60€ για τη κατηγορία δανείων "καταναλωτικά - πιστ.κάρτες" αφού υπάρχει μόνο ένα αφμ στη κατηγορία αυτή, 2) 160€ στη κατηγορία στεγαστικού καθώς υπάρχουν 2 αφμ (του δανειολήπτη και του εγγυητή). Οπότε συνολικό κόστος 220€ όπου με έκπτωση 10% λόγω συνδυασμού των κατηγοριών σε δάνεια (καταναλωτικό -πιστ.κάρτα και στεγαστικό) το τελικό κόστος είναι 198€, συμπεριλαμβανομένου όλων των εξόδων μέχρι και το Ειρηνοδικείο, αν χρειαστεί. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Ασφαλίζουμε κάθε είδους οχήματα,κατοικίες,επιχειρήσεις. Έχουμε, πολύ χαμηλά ασφάλιστρα σε ασφάλειες δανείων (ζωής, πυρός). Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αλλαγή ασφαλειών στις τράπεζες ακόμη και στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής των συμβολαίων αυτών και φροντίζουμε να σας επιστρέφονται χρήματα από τις ασφάλειες που έχετε στις τράπεζες.

*Παρέχουμε ειδικά τιμολόγια στις ασφαλίσεις οχημάτων, κτιρίων, προσωπικού κτλ. που ανήκουν σε δημόσιους και δημοτικούς φορείς. Επίσης, παρέχουμε εξειδικευμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια νομικής προστασίας και αναλαμβάνουμε με νομικούς μας συμβούλους την επιστροφή ανεξόφλητων χρεών από συνεργάτες και προμηθευτές (είτε προγενέστερων χρεών είτε μελλοντικών)*