16,3 εκτομμύρια ευρώ έκλεισε το Β' Τρίμηνο του 2014 για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια.

Καταχώρηση 2014/07/04

Το γραφείο μας ρύθμισε ένα μεγάλο μέρον των δανείων εξωδικαστικά. Απο τα 16,3 εκατομμύρια ευρώ δανείων μόνο το 30% ρυθμίστηκε μέσω των Ειρηνοδικείων διατηρώντας έτσι στο πρώτο 6μηνο του 2014 σε πολύ χαμηλά επίπεδα το ποσοστό δανείων που ρυθμίστηκαν μέσω των Ειρηνοδικείων αλλά και σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα εκείνο το ποσοστό ρύθμισης των δανείων εξωδικαστικά.