Ασφάλιση οχημάτων της Δημοτικής Πρόνοιας Ρόδου μέσω των ασφαλιστικών εταιριών NP-Insurance και Allianz.

Καταχώρηση 2014/07/03

Το γραφείο μας κατέθεσε συνδυαστική πρόταση ασφάλισης για τα οχήματα της Δημοτικής Πρόνοιας Ρόδου μέσω των ασφαλιστικών εταιριών Np-Insurance και  Allianz. Η προσφορά έγινε αμέσως αποδεκτή ως η χαμηλότερη οικονομική προσφορά και συνάμα με πολλές καλύψεις.