Ασφάλιση οχημάτων των ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας στην ασφαλιστική εταιρία Αιγαίον.

Καταχώρηση 2014/05/02

Το γραφείο μας κατέθεσε προσφορά και έγινε αποδεκτή απο την δημόσια υπηρεσία των ΑΜΕΑ Αναντολικής Αθήνας και ασφαλίστηκαν μέσω εμάς στην Αιγαίον Ασφαλιστική όλα τα οχήματα της υπηρεσίας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εξασφαλίστηκε η χαμηλότερη προσφορά με τις περισσότερες δυνατές καλύψεις.