Ασφάλιση οχημάτων του Ιδρύματος ΜΗΤΕΡΑ στην ασφαλιστική εταιρία Allianz.

Καταχώρηση 2014/05/02

Το γραφείο μας ασφάλισε τα οχήματα του Ιδρύματος ΜΗΤΕΡΑ στην ασφαλιστική εταιρία Allianz. Καταθέσαμε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά και συνάμα με τις περισσότερες καλύψεις όπου αμέσως τα στελέχη του ιδρύματος έκαναν αποδεκτή τη πρόταση αυτή.