Ασφάλιση όλων των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος σε Ergo Ασφαλιστική και Ιντερσαλόνικα μέσω του γραφείου μας.

Καταχώρηση 2014/10/06

Το γραφείο μας με άκρως ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και πακέτο καλύψεων ασφάλισε τα οχήματα του παραπάνω φορέα σε Ergo ασφαλιστική και Ιντερσαλόνικα. Με αφορμή τη συνεργασία αυτή το γραφείο παρέχει σημαντικές εκπτώσεις στις ασφάλειες του προσωπικού της Περιφέρειας Λευκάδος.