Ασφάλιση όλων των οχημάτων του ΠΙΚΠΑ Βούλας στην ασφαλιστική εταιρία Allianz.

Καταχώρηση 2014/05/06

Το γραφείο μας κατέθεσε προσφορά ασφάλισης όλων των οχημάτων για το πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας. Η πρότασή μας έγινε αμέσως αποδεκτή μιας και ήταν ιδιαιτέρως δελεαστική όπου με πολύ λιγότερα ασφάλιστρα και επιπλέον καλύψεις, ασφαλίστηκαν τα οχήματα του ιδρύματος στην ασφαλιστική εταιρία Allianz.