Ασφάλιση των οχημάτων της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου σε Μινέττα Ασφαλιστική, Ευρωπαική Πίστη, Interlife και ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Καταχώρηση 2015/05/12

Το γραφείο μας με ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πακέτο καλύψεων και ασφαλίστρων εξασφάλισε συνεργασία με την Μ.Β.Η. Α.Ε. με τις παραπάνω ασφαλιστικές μέσω του γραφείου μας. Κάθε ασφαλιστική εταιρία ασφάλισε ένα μέρους του στόλου των οχημάτων και το συνολικό ασφάλιστρο προέκυψε αρκετά ανταγωνιστικό. Το γραφείο μας παρέχει κανονικά ειδικές εκπτώσεις σε θέματα ασφαλειών και ρυθμίσεις δανείων για όλο το προσωπικό της εταιρίας.