Ασφάλιση των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στην International Life μέσω του γραφείου μας.

Καταχώρηση 2015/01/19

Δεν υπήρχε περίπτωση να μην συνεργαζόμασταν και με έναν δυνατό νόμιμο κρατικό φορέα στη περιοχή μας. Τα οχήματα της ΠΕ Πειραιά ασφαλίστηκαν με ιδιαίτερο χαμηλό ασφάλιστρο και πλούσιο πακέτο καλύψεων στην International life Ασφαλιστική μέσω του γραφείου μας. Παρέχονται, και στο προσωπικό αυτό όλες οι απαραίτητες εκπτώσεις στις παροχές του γραφείου μας.