Ασφάλιση των οχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγιά η Βοήθεια" με την Ιντερσαλόνικα Ασφαλιστική μέσω του γραφείου μας.

Καταχώρηση 2014/11/26

Το γραφείο μας σε μια δυναμική εμφάνιση στο Νομό Αχαΐας, συνεργάζεται με το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Παναγιά Η Βοήθεια" καθώς με άκρως δελεαστικό ασφάλιστρο ασφάλισε όλα τα οχήματα του Νοσοκομείου στη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία. Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου σε θέματα ασφαλειών και ρυθμίσεις δανείων.