Ασφάλιση των οχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου "Ανδρέας Παπανδρέου", Καλύμνου "Βουβάλειο" και Κώ "Ιπποκράτειο" μέσω της ERGO Ασφαλιστικής.

Καταχώρηση 2014/09/26

Το γραφείο μας σε μια εξαιρετική δυναμική εμφάνιση στα Δωδεκάνησα ασφάλισε όλα τα οχήματα των παραπάνω Νοσοκομείων μέσω της Ergo Ασφαλιστικής. Το ασφαλιστικό πακέτο ήταν το ελάχιστο με βάσει την ελληνική νομοθεσίας περί υποχρεωτικής ασφάλισης. Το ασφάλιστρο όμως διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια δυνατή συνεργασία. Σε όλο το προσωπικό των Νοσοκομείων αυτών παρέχεται ειδική έκπτωση στις παροχές του γραφείου στις προσωπικές του υποθέσεις (ρυθμίσεις δανείων, ασφάλειες).