Στα 8,1 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των διαχειρίσιμων δανείων για το Β' εξάμηνο του 2014.

Καταχώρηση 2015/02/12

Το γραφείο μας κατάφερε επιτυχώς να διαχειριστεί σημαντικό μέρος των ληξιπρόθεσμων δανείων σε τράπεζες (επιδοτούμενα και μη). Παρόλο τη κρίση, ένα ποσοστό της τάξης του 60% ρυθμίστηκε εξωδικαστικά και το υπόλοιπο ήδη βρίσκεται στην επιτυχή διαχείριση των Ειρηνοδικείων πανελλαδικώς.