ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: 60€, ανά φυσικό/νομικό πρόσωπο δανειολήπτη.

2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: 80€, ανά φυσικό/νομικό πρόσωπο δανειολήπτη.

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 500.000€: 120€, ανά φυσικό/νομικό πρόσωπο δανειολήπτη.

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ 500.000€: 250€, ανά φυσικό/νομικό πρόσωπο δανειολήπτη.

 

*Παρέχονται εκπτώσεις απο το συνδυασμό των παραπάνω. Επιπλέον, εκπτώσεις με την επιλογή ασφαλειών.*